ABC-programma

Met alle kandidaten van de groep Gemeentebelangen hebben we tijdens de zomervakantie het programma geschreven.

Dit programma komt, in een andere stijl, voor in de verschillende boekjes die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen worden verspreid.

Academie

 

Gemeentebelangen Knokke-Heist gelooft dat actief deelnemen aan kunst een waardevolle meerwaarde is in de opvoeding van jongeren. Het is tevens een uitstekende vrijetijdsbesteding voor volwassenen en senioren.

 

Daarom is er geïnvesteerd in de uitbreiding van het gebouw en het medegebruik met ruimte van de school de Vonk.

 

We willen verder investeren in uitstekende lesgevers, maar ook in materiaal zodat de leerlingen met de meest moderne technieken kunnen werken.

 

 

 

AGSO

 

(Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling)

 

Het AGSO werd door de gemeenteraad opgericht om specifieke opdrachten van ons Gemeentebestuur uit te voeren.

 

Zo is het vooral bezig met de stedenbouwkundige projecten in onze gemeente, zowel het Casino, als de inkom van Heist, de markt van Heist, de KMO-zone, …, maar ook het gemeentelijk waterbedrijf is hier een onderdeel van.

 

Het bestuur van het AGSO is samengesteld uit alle leden van het College van Burgemeester en Schepenen aangevuld door leden uit de minderheid in de gemeenteraad.

 

De Gemeentebelangen steunen de verdere uitbouw van het AGSO.

 

 

 

Amusement – Ambiance

 

De Gemeentebelangen willen ambiance in onze gemeente.

Knokke-Heist is een toeristische hoogvlieger en kan dit slechts blijven door iedereen de mogelijkheden te geven zich  in onze gemeente te amuseren.

 

Op cultureel of sportief vlak, om te genieten van een frisse pint op een terras, of om af en toe eens een dansje te plaatsen. Daar moeten we plaats voor maken.

 

Daarom willen de Gemeentebelangen dat er volop  geïnvesteerd wordt in dancings, brasseries en cafés.  In bepaalde zones moeten we stedenbouwkundig vastleggen, via RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplan), dat er Horecazaken moeten komen.

 

Om het verblijfstoerisme buiten de weekends en vakantieperiodes aan te wakkeren is het nodig om diverse  avondactiviteiten te organiseren.

 

 

 

Auto

 

De auto is een nuttig vervoermiddel, maar moet niet overal in het straatbeeld voorkomen.

 

Vandaag is er een doordacht parkeerbeleid, met aandacht voor het kort parkeren (shopping), het parkeren van de wijkbewoner en het parkeren van onze toeristen en tweede-verblijvers.

 

De Gemeentebelangen willen een prioriteit maken van de uitbreiding  van ondergrondse parkeermogelijkheden. Op strategische plaatsen willen we randparkings voorzien.

 

De straten en pleinen, die vernieuwd worden, worden bij voorkeur  autoluw aangelegd.

 

De elektrische wagen is de toekomst. Er is een begin gemaakt van de nodige infrastructuur. De Gemeentebelangen willen meer oplaadpalen voorzien en dit op verschillende strategische plaatsen.

 

 

 

A11 (AX)

 

Na vele uren onderhandelen kunnen we stellen dat de A11 aangelegd wordt met respect voor onze leefgemeenschappen en met een afrit voor de deelgemeenten Knokke en Heist.

 

Via ruilverkavelingen wordt nu verder onderhandeld met de landbouwers opdat ook zij zo weinig mogelijk last zouden ondervinden.

 

De A11 zal in elk geval de Dudzelestraat ontlasten en meteen ook de drukte wegnemen rond onze deelgemeente Westkapelle.  De A11 zal ook meerwaarde betekenen bij het afwikkelen van het toeristisch verkeer van en naar onze badstad. De Gemeentebelangen zullen  erop toezien dat dit zo snel als mogelijk gerealiseerd wordt.

 

 

 

Bibliotheek

 

De gemeentelijke openbare bibliotheek is uniek in zijn soort en dat moet, volgens Gemeentebelangen, meer dan ooit zo blijven.

 

We willen verder aandacht besteden aan digitale informatie en toegankelijkheid voor iedereen.

 

In de filialen willen we alle digitale informatie aanbieden en volwaardige internettoegang voorzien.

 

De bib is de draaischijf van onze gemeente op het vlak van informatie voor groot en klein.

 

 

 

Bugia

 

Buurtgerichte investeringsacties

 

Dit systeem werd in leven geroepen om, via het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling), de mogelijkheid te geven in te grijpen in het stedenbouwkundig gegeven van onze gemeente.  Dit systeem geeft de mogelijkheid om in bepaalde woonzones weer kleinhandel mogelijk te maken.

 

Het Gemeentebestuur koopt zich bijvoorbeeld in in een privé project (PPS – privaatpublieke samenwerking) en het gelijkvloers wordt door de gemeente verhuurd of verkocht aan een bakker, beenhouwer, café…

 

Bugia moet vermijden dat bepaalde zones of wijken alle detailhandel of cafés verliezen.

 

Dit is voor Gemeentebelangen een prioriteit.

 

 

 

Casino

 

Ons Casino is al decennia lang de fierheid van onze gemeente, en moet dit blijven!

 

Het dossier van het Casino is de laatste jaren danig  gevorderd. Alle mogelijke, wettelijke en aanvullende studies zijn uitgevoerd, gaande van de MER (Milieu Effecten Rapport) tot windstudies.

 

Met valabele investeerders gaan  we een versnelling hoger. De definitieve lastenboeken zijn in opmaak en ze worden in het najaar voorgelegd aan deze investeerders.

 

Het blijft de bedoeling dat dit een blanco operatie wordt voor ons Gemeentebestuur.

 

2013 is het jaar waar alles rond moet zijn, om daarna snel aan de slag te gaan.

 

 

 

Cultuur

 

Knokke-Heist is cultuur en Scharpoord is hét centrum voor cultuur en creativiteit. Knokke-Heist is dan ook fier met de beloning ‘Toneelgemeente 2012’.

 

Het Scharpoord is even bedrijvig als een bijennest. Iedereen en alles komt aan bod. Een bezoekersaantal van meer dan 300.000 mensen in een jaar bewijst dit. Het verenigingsleven vindt in het cultuurcentrum en in het gemeentebestuur een goeie partner, zowel op financieel, logistiek als op adviserend vlak.

 

Binnen het vrijetijdsbeleid moeten we als Gemeentebelangen ijveren om erin te slagen alle initiatieven de aandacht te geven die ze verdienen zodat de publiekdeelname nog verhoogt

 

en vooral het actief deelnemen aan cultuur wordt bevorderd.

 

Ook moet er verder gewerkt worden aan een goeie communicatie, zowel naar onze inwoners, de tweede-verblijvers als naar de toeristen.

 

 

 

Dorpskernen

 

In onze twee landelijke dorpskernen, Westkapelle en Ramskapelle, is  het aangenaam leven. Dit was en is voor ons een prioriteit.

 

De heraanleg van de dorpsstraat in Westkapelle leverde een veiligere en aangename centrale ader op. Het aangepast parkeerregime kan daar alleen maar toe bijdragen.

 

Het dorpspark in Ramskapelle draagt bij tot het mooier en intiemer maken van de oude dorpskern.

 

Voor wat betreft de dorpskernen van Heist, Duinbergen en Knokke denken de Gemeentebelangen dat, door blauwe zones in te richten, we ook in de weekends en de vakanties de dorpskernen leefbaar kunnen houden.

 

 

 

Ecologisch

 

Vandaag worden de bestekken opgemaakt voor de nieuwe gemeentelijk school die zal gebouwd worden in de buurt van de Jan Devischstraat en de Kragendijk. Het wordt een “passief gebouw” ; alles gebeurt er ecologisch verantwoord, zowel  verwarming als verlichting…

 

De steeds verbeterende werking van ons containerpark en de ophaalbeurten maakt van onze gemeente een ecologisch en milieuvriendelijke gemeente. De ophaalbeurten werden beter afgestemd op de wensen van onze bewoners, onder meer de nachtelijke ophaling in de toeristische zone in de zomer.

 

Knokke-Heist was de eerste Belgische gemeente die een convenant afsloot ter bevordering van de elektrische voertuigen.  Er werden reeds op verschillende plaatsen laadpalen voorzien en ons bestuur zal straks het voorbeeld geven met de aankoop van 3 elektrische voertuigen.

 

Het gebruik van pesticiden werd in onze gemeente herleid tot de Europese norm en richtlijn. Ook op het vlak van bloemenweiden en bijenhotels zijn we uniek in Vlaanderen.

 

Daarnaast werden, waar het mogelijk is, zonnepanelen geplaatst op de gebouwen van onze gemeente.

 

Met dit alles blijven we werken aan een duurzame gemeente.

 

 

Fietsen

 

Wij willen Knokke-Heist nog fietsvriendelijker maken, met een uitgebreid net van fietspaden rond en in de gemeente.

 

 De verkiezing als fietspad-vriendelijkste gemeente van Vlaanderen bewijst dat we op de goede weg zijn.  Vaak gaat dit trager dan de Gemeentebelangen het zouden wensen, omdat regelmatig gronden moeten onteigend worden.

Doordat onze gemeente een fietsgemeente bij uitstek is, wordt de grootste uitdaging nu waar al die fietsen bergen. Gemeentebelangen pleit voor grote, goed beveiligde fietsbergingen op strategische plaatsen.

 

 

 

Financiën

 

De crisis heeft hard toegeslagen op alle niveaus in onze samenleving.

 

We zijn een financieel een gezonde gemeente en de Gemeentebelangen willen dat ook zo houden, zonder dat u dieper in uw portemonnee moet tasten.  

 

De Gemeentebelangen willen als beleidsteam, zoals in het verleden, de juiste keuzes maken, zodat de begroting van de gemeente in evenwicht blijft en we het daardoor voor onze inwoners betaalbaar houden en onze kinderen niet opzadelen met schulden.

 

Dus geen personenbelasting (zolang de hogere overheid ons niet verplicht), geen bijkomende belastingen en “zaaien naar de zak”.

 

 

 

Gemeenschapsleven

 

Rond onze twee ontmoetingscentra, Scharpoord en Ravelingen, én rond de drie sportcentra én in onze twee dorpskernen, moet het verenigingsleven verder tot ontplooiing kunnen komen.

 

Het nieuwe jeugdhuis aan Duinenwater en het Lakeside House beloven voor de jongeren de ‘place to be’ te worden.

 

De Vierbote en St. Joris bewijzen al hun belang als ontmoetingscentra voor onze senioren.

 

Het aanbod aan activiteiten moet zo ruim zijn, dat iedereen wel iets naar zijn zin vindt.

 

Daarnaast willen de Gemeentebelangen verder het verenigingsleven ondersteunen, en dit zowel op financieel als op logistiek vlak.

 

 

 

Gezondheid

 

Wij ondersteunen 300% de bouw van ons nieuw ziekenhuis. Waar we kunnen, steken we een handje toe om het dossier te versnellen.

 

Het comfort van onze inwoner, de werkgelegenheid en de uitstraling zijn van onschatbare waarde voor eenieder, ook voor tweede-verblijver en toerist.

 

We blijven preventieve acties ondersteunen, zowel op het vlak van drugspreventie als op het vlak van gezondheidspreventie.

 

 

 

GAS

 

Gemeentelijke Administratieve Sancties

 

Het GAS werd opgezet in onze gemeente omdat, wegens tijdsgebrek, teveel kleine overtredingen niet meer worden gesanctioneerd door de rechtbank.

 

Dit bracht voor onze politie en het bestuur wel zorgen mee. Hondenpoep op de meest onmogelijke plaatsen, sluikstorten en wildplassen… werden niet meer bestraft. Via de preventiedienst, dat op deze manier zowel preventief als repressief kan optreden, wordt het GAS aangestuurd en zorgen we voor een nog propere gemeente.

 

Dit is voor Gemeentebelangen een prioriteit, want dit soort overlast stoort iedereen die het goed meent met onze gemeente.

 

 

 

Horeca

 

De Horeca is een steunpilaar in het economisch leven van onze gemeente.

 

Niet alleen is ze een belangrijke troef binnen het toeristisch aanbod, maar ook een zeer belangrijke werkgever voor onze inwoners. Het verder vernieuwen van de uitbatingen en het aanpassen en verbeteren van de terrassen geven onze gemeente een dynamisch imago.

 

De Gemeentebelangen moeten ervoor ijveren via RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen op stedenbouwkundig vlak) hotel- en horecazones vast te leggen voor de toekomst. Dit uitgebreide en verbeterde aanbod zal het congrestoerisme in onze gemeente bevorderen en ongetwijfeld positieve gevolgen hebben voor de werkzekerheid in onze regio.

 

 

 

Huisvuil

 

Vandaag is eenieder overtuigd om op een  verantwoorde manier met zijn huisvuil om te gaan, zijn steentje bij te dragen aan een goede milieuzorg. De reorganisatie van onze huisvuilophaling is geslaagd.

 

Door specifieke ingrepen, zoals het nachtelijk ophalen van het bedrijfsafval in de toeristische zone, het aanpassen van ophaling papier en karton, willen de Gemeentebelangen dit nog verbeteren en gemakkelijker maken.

 

Daarnaast willen de Gemeentebelangen het containerpark verder uitbouwen en nog toegankelijker maken.

 

 

 

Hotels

 

We hebben in onze gemeente mooie en gezellige familiehotels.  Maar de laatste decennia verliezen we meer en meer overnachtingsmogelijkheden in onze gemeente.

 

Het hoteltoerisme ligt aan de basis van het verblijfs- en tweede-verblijfstoerisme.

 

Daarvoor zoeken we dringend naar mogelijkheden om binnen onze gemeente enkele hotelketens aan te trekken.  Deze hotels zullen ons niet alleen meer kamers bezorgen, maar dankzij hun internationaal marketingsysteem zullen ze mee de reclame verzorgen voor onze badstad over heel Europa.

 

 

 

Inkom Knokke-Heist

 

De Gemeentebelangen willen dat het binnenkomen van onze gemeente al een verademing is op zich.

 

Langs een mooie dreef, waar de snelheid gebroken wordt door rotondes, willen we de mensen meteen het gevoel geven dat ze kunnen onthaasten en binnenrijden in een prachtige badplaats.

 

Zowel een vernieuwde Natiënlaan als Heistlaan moeten daar voor zorgen.

 

De inkom via de Natiënlaan is volop in onderhandeling, een drietal extra rotondes zijn al in bespreking (o.a. de Far West)

 

Eenmaal de A11 een feit , moeten we de Heistlaan aanpakken met rotondes ter hoogte van Ramskapelle… De rotonde aan Heulebrug is gerealiseerd.

 

De inkom van Heist, via de Elisabethlaan, is volop in onderzoek en daar moet er een homogene samenhang zijn tussen tram, auto’s en de vele fietsers en voetgangers. Deze infrastructuurwerken zijn voor de Gemeentebelangen uiterst belangrijk en moeten op middellange termijn zorgen voor een aangename, maar ook autoluwe inkom van onze gemeente.

 

 

 

Jeugd

 

Overal wordt beweerd dat de jeugd onze toekomst is.  In Knokke-Heist is dit geen loze praat.

 

Dank zij de jeugdraad, jeugdverenigingen en allerlei initiatieven (Wonderwijs, Vakantieplus, Freexz, speelplein, Appassionata, Milo, …) hebben we een schitterende jeugdwerking, waar we een voorbeeld zijn voor vele andere gemeenten die ons navolgen.

 

Bovendien zorgen de vele sportverenigingen dat jongeren hun vrijetijd goed en gezond doorbrengen.

 

Onze jeugddienst, sportdienst, cultuurcentrum, academie en bib vormen hierin een zeer goede aanvulling.

 

De Gemeentbelangen wensen de bestaande initiatieven verder te steunen, en daarnaast ook oog te hebben voor vernieuwing.

 

Met gerichte informatie, een preventief beleid en advies willen we de jongeren helpen en opvangen waar nodig en wenselijk.

 

De Gemeentebelangen willen verder inzetten op goed onderwijs binnen onze gemeente, en dan ook alles doen om de jeugd en hun ouders te overtuigen in te gaan op dit uitstekend aanbod.

 

 

 

KMO-zone

 

Het Walletje is voor onze gemeente een nuttig initiatief gebleken. Deze zone bewijst dat ook in een toeristische gemeente een beperkte industriezone, gericht op de eigen middenstand en de eigen KMO’s meer dan noodzakelijk is.

 

Walletje fase 3 is een feit. Daarnaast is het bedrijvenverzamelgebouw uit de grond aan het rijzen.

 

Hier krijgen starters en bestaande  bedrijven, die geen of weinig opslagruimte nodig hebben, ruimte aangeboden aan betaalbare prijzen.

 

De verkeersontsluiting moet volledig aangepakt worden. De aanleg van een extra ontsluiting naar de Natiënlaan is noodzakelijk, mede door de komst van het nieuwe ziekenhuis.

 

 

 

Kwaliteit van wonen

 

In onze gemeente is het goed wonen. Dat merken we niet alleen aan het verlangen van onze inwoners om er een vaste stek te veroveren, maar ook aan de vele nieuwkomers. Dit mag echter niet ten koste zijn van gezelligheid en leefbaarheid. Door een doordacht woonbeleid te voeren willen we onze gemeente leefbaar houden voor jong en oud. Een divers aanbod aan woningen, open ruimte,  groen, veiligheid, toegankelijkheid en een nette omgeving zijn belangrijke sleutelwoorden.

 

Heulebrug is een eerste project waar betaalbaar wonen mogelijk is gemaakt binnen een zeer mooi ogende verkaveling.

 

Een dergelijk project willen we binnen enkele jaren ook in de deelgemeente Knokke.

 

Gemeentebelangen wil aandacht hebben voor de opfrissing van onze bestaande woonwijken en straten en wil, waar het kan, inbreiding mogelijk maken.

 

Ook op sociaal vlak willen de Gemeentebelangen er voor zorgen dat de gemeente haar rol niet ontloopt. De inspanningen van de voorbije jaren lonen, want meer dan 300 sociale woningen staan op stapel in onze gemeente. Ook hier willen de Gemeentebelangen aandacht voor gemengd wonen, geen sociale getto’s maar het verweven van alle bevolkingsgroepen in woonprojecten.

 

Voor onze senioren werd geïnvesteerd in kwalitatieve en moderne woon-en zorgcentra. Naar de toekomst toe moeten initiatieven voor bijkomende serviceflats en kangoeroewoningen worden ondersteund.

 

 

 

Landbouw

 

Knokke-Heist is al eeuwen lang een landbouwgemeente. Dit facet mag zeker niet verloren gaan.

 

We zijn trots op onze rijke polders met hun vette weiden en prachtige boerderijen.

 

Landbouw, toerisme en milieu vullen elkaar op een harmonische manier aan. Een nauw contact tussen landbouwer en overheid maakt het voor de landbouwer een stuk gemakkelijker werken tijdens de zaai- en oogstperiode.

 

Gemeentebelangen is dan ook de partner bij uitstek van onze land- en tuinbouwers.

 

 

 

Lokale economie

 

Het lokale ondernemerschap is de motor van onze gemeente.  Het is door hun creativiteit en dynamisme dat onze gemeente geworden is wat ze vandaag is.

 

De Gemeentebelangen willen de lokale ondernemer dan ook verder nauw bij het beleid en de langetermijnplanning betrekken.

 

De nieuwe Raad voor Lokale Economie speelt hier een zeer belangrijke rol. Het nauw contact en aanwezigheid van de middenstand in de raad van bestuur van Toerisme versterkt dit nog.

 

Het Gemeentebestuur moet klaar zijn om actief in te grijpen waar nodig op plaatsen waar horeca en detailhandel onmogelijk zou gemaakt worden. Dit zowel via RUP’s als via Bugia.

 

 

 

Milieu

 

Goede milieuzorg betekent in alle omstandigheden en in alle aspecten van het beleid het milieu respecteren.

 

Naar onze gemeente toe vertaalt zich dat o.a. door een goed onderhouden wegennet, door verzorgde parken en pleinen, door gevarieerde aanplantingen, door het vermijden van lawaai- en milieuhinder. Door het zaaien van specifieke bloemen en het plaatsen van bijenhotels willen we in onze gemeente de aandacht vestigen op het correct omgaan met het milieu en zeker in onze gemeente bijen en vlinders opnieuw hun plaats te geven. Alleen kunnen we het echter niet : elke inwoner, elke  toerist moet de inspanning leveren om Knokke-Heist gezond en net te houden.

 

 

Nieuwe verkavelingen

 

De golf van verkavelingen tijdens de voorbije jaren bewijst het : het is goed wonen in Knokke-Heist.

 

Helaas worden de bouwgronden steeds schaarser.

 

Wij willen door creatieve ideeën rond verkavelingen en inbreiding in woonwijken, grondverspilling tegengaan en gezellige woonwijken creëren.

 

Betaalbaar wonen wil Gemeentebelangen aanpakken door de projecten Heulebrug en Tolpaertpolder waar mogelijk te versnellen, zodat ook jonge mensen in onze gemeente kunnen blijven wonen.

 

Voor de sociaal achtergestelden bestaat nu de 20% regeling, wat betekent dat er in verkavelingen met meer dan 10 loten of groter dan 5000m2 er 20% sociale woningen moet aangeboden worden.

 

 

 

Onderwijs

 

Het gemeentelijk lager onderwijs te Knokke-Heist geniet een zeer goede reputatie en bereidt onze kinderen uitstekend voor op het middelbaar onderwijs.

 

De site Oosthoek en De Vonk krijgen een nieuw onderkomen in een nieuwe scholencampus in de oksel van de Jan Devischstraat en de Kragendijk.

 

De school van Heist krijgt de nodige ondersteuning om up to date te blijven en de uitdaging van de toekomst aan te gaan.

 

De Kunstacademie heeft eveneens een uitstekende faam en ook hier werden er serieuze investeringen gedaan opdat ze optimaal kan blijven werken.

 

De Gemeentebelangen ondersteunen meer dan ooit het onderwijsaanbod in de gemeente. Ook de andere onderwijsnetten moeten zich verder kunnen ontplooien zodat we voor iedereen een uitmuntend aanbod hebben binnen onze gemeente.

 

 

 

Openbaarheid van Bestuur

 

Knokke-Heist werd in Vlaanderen uitgeroepen als de “eenvoudigste gemeente”, en dit willen we verder zo houden!

 

Het gemeentehuis moet een glazen huis zijn. Elke inwoner moet inzage in het beleid krijgen en vrijuit zijn mening daarover kunnen verkondigen.

 

Met de oprichting van de procedure voor klachten en meldingen is er, zonder administratieve rompslomp, voor alle kleine en grote problemen een doeltreffende oplossing.

 

De burgerparticipatie loopt uitstekend via de goed werkende 6 raden voor cultuurbeleid.

 

De jaarlijkse hoorzittingen naar aanleiding van de goedkeuring van de begroting geven niet alleen de kans aan elke burger om zich te laten horen, maar tijdens deze vergadering krijgt iedereen de kans om te horen en te zien wat de gemeente het komende jaar allemaal zal doen.

 

De website (met blind label) is toegankelijk voor iedereen en de digitale briefwisseling wordt even snel afgehandeld als de normale briefwisseling.

 

Deze openheid van bestuur is voor de Gemeentebelangen een troef naar onze inwoners toe.

 

 

 

Parkeren

 

Om de overheersende rol van de auto in het stadsbeeld te verminderen, willen de Gemeentebelangen een goed overwogen parkeerbeleid voeren.

 

Het privatiseren van het betalend parkeren, mits nog enkele verfijningen op maat van de omgeving, werkt goed.

 

Wij willen de wijken terug aan onze bevolking geven en dit doen we via blauwe zones. Voor inwoner en tweede verblijver bestaat de parkeerkaart. De plaatsen waar onze toeristen lang kunnen parkeren zijn de groene zones. De plaats waar we plaats willen geven aan de klanten van de winkels en horeca zijn de oranje (relatief lang) en de rode (kort) zones.

 

Verder willen we ondergronds parkeren in bepaalde zones en projecten en zoeken we oplossingen voor invalsparkings.

 

Parkeren is een levendige materie. Gemeentebelangen is voorstander om waar nodig en eventueel frequent het beleid bij te sturen.

 

 

 

Parken en Pleinen

 

Wij hebben in onze gemeente heel wat parken en pleinen die bijdragen tot de aangename sfeer.

 

Mensen ontmoeten er elkaar graag. Dat kan nog prettiger als wij zorgen voor gezellige banken, een betere verlichting en een aantrekkelijker uitzicht.

 

Pleinen en parken moeten niet alleen praktisch aangelegd worden, maar zijn er ook om naar te kijken. De Gemeentebelangen zijn voorstander om deze te laten ontwerpen in samenwerking met gerenommeerde architecten en kunstenaars.

 

 

 

Politie, veiligheid & preventie

 

Om de veiligheid van onze inwoners en toeristen te verhogen, willen we meer agenten in het straatbeeld. Elke agent moet, in het kader van de community police, een vertrouwenspersoon zijn aan wie klein en groot spontaan raad vraagt.

 

We willen de wijkagent terug in zijn wijk, zodat zij of hij de inwoners van de wijk kent en door de bewoners ook gekend is…

 

We willen vooral preventief werken met de politie, maar als het moet ook repressief. Daartoe willen we hen alle middelen geven.

 

Onze politiemensen zijn goed opgeleid maar moeten steeds bijkomende vorming krijgen.

 

De camera’s zorgen voor een verhoogde aanwezigheid van de politie in de winkelstraten en uitgangscentra. Goed materiaal, onder meer snelle interventiewagens, geven aan onze politie een efficiënt uitzicht en verzekeren hen om op een veilige manier hun job te kunnen doen.

 

Politiesancties aangevuld met het GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) verzekeren onze inspecteurs van Politie dat wanneer ze optreden er ook boetes volgen.

 

 

 

Riolen

 

Ons rioleringssysteem is in de voorbije jaren grondig aangepakt en vernieuwd.

 

Dit is een erg dure onderneming, die bovendien veel geduld vraagt van onze inwoners.

 

Het is echter een broodnodige operatie waar we de volgende jaren mee moeten doorgaan,

 

tot het volledige rioleringsnet aangepast is, ook in de buitengebieden.

 

 

 

Senioren

 

De vergrijzing van onze bevolking is voor de Gemeentebelangen een grote uitdaging, die we graag aannemen.

 

Onze gemeente telt meer senioren onder haar inwoners dan de meeste andere gemeenten. Het is immers aangenaam en gezond wonen bij ons ! We willen de mogelijkheden voor de senioren nog verbeteren en uitbreiden.

 

De Seniorenraad moet zich verder als actieve motor van het seniorenbeleid kunnen ontplooien.

 

Maar naast de gevarieerde ontspanningsmogelijkheden, moeten we ook voor opvang van onze minder valide senioren zorgen, waar het kan in eigen woonst of serviceflat, waar het moet in onze comfortabele rusthuizen, met respect voor privacy en persoon.

 

Daarnaast moeten mogelijkheden als serviceflats en kangoeroe-wonen degelijk ondersteund worden, dit zowel op stedenbouwkundig vlak als eventueel op financieel vlak.

 

Uiteindelijk moeten diensten als “maaltijden aan huis”, “poets- en boodschappendienst”, Thuiszorgplatform en dergelijke meer, alle kansen en mogelijkheden krijgen.

 

 

 

Sociaal beleid

 

Het lokaal sociaal beleid concentreert zich rond drie belangrijke domeinen : zorg voor personen, zorg voor wonen, zorg voor werken.

 

Het belangrijkste doel van het sociaal beleid bij Gemeentebelangen is de echt hulpbehoevenden en kwetsbaren te helpen. Dit betekent o.a. opvang van de bejaarden in serviceflats en rusthuizen. Sociale en betaalbare woningen bouwen door het verder verwezenlijken van de plannen van huisvestingsmaatschappij ‘t Heist Best en de woonwinkel met aandacht voor vooral huurwoningen, dit eventueel via erfpacht.

 

De kinderopvang is niet alleen een probleem voor ouders maar vaak ook voor de werkgevers, die hun personeel moeten missen omdat er niet genoeg of soms geen kinderopvang is.  De oplossing, dit verder uitbouwen, moet komen van een samenwerking met de privé.

 

Een preventief beleid op het vlak van drugmisbruik en gezondheidszorg krijgt verder onze aandacht. De integratie van de vele initiatieven moet de mogelijkheid bieden om op een efficiënte manier de informatie bij de mensen te krijgen.

 

Waardig sterven via palliatieve zorg verleent kwaliteit en waardigheid aan de laatste ogenblikken in eigen familiekring. Ook hier hebben we aandacht voor.

 

 

 

Sociaal Huis

 

In de voorbije legislatuur is het Sociaal Huis, in de wijk Heulebrug, de draaischijf geworden van het lokaal welzijnsbeleid van de gemeente.

 

Het OCMW organiseert er als lokaal bestuur maatschappelijke dienstverlening binnen zijn wettelijk kader.

 

Het OCMW heeft in dit huis verschillende “partners in welzijn.” : het Infopunt, de Woonwinkel, de Werkwinkel, Psychiatrische Zorg Thuis, Thuiszorgplatform, VDAB, PWA, t’Heist Best, Kind en Preventie, de dienst Bevolking. Ook tal van externe diensten organiseren er systematisch hun zitdagen.

 

Gemeentebelangen wil de dynamiek van deze dienstverlening aan de bevolking verder uitbouwen.

 

 

 

Sport

 

We zijn een sportieve gemeente, daar twijfelt niemand meer aan…

 

Het overdekt zwembad is een extra troef. Het verder steunen van de private initiatieven en ons rijk verenigingsleven vinden de Gemeentebelangen primordiaal. In alle deelgemeenten zijn ruime sportaccommodaties. Ook Ramskapelle zal nu haar trap- en krachtveld hebben.

 

De uitdaging is om de bestaande infrastructuur steeds up to date te houden, zodat ze blijft voldoen aan de hedendaagse normen.

 

De sportdienst moet prachtige activiteiten zoals de Zwintriathlon, Knokke 10k, Iron Kid …verder blijven ondersteunen en ook nieuwe initiatieven bevorderen.

 

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de tweede Golf is goedgekeurd.

 

Het nieuwe ruiterpad en mountainbike parcours worden aangelegd.

 

 

Strand

 

We hebben waarschijnlijk de mooiste en meest verzorgde stranden van de Belgische kust. Het strand is onze belangrijkste troef in de attractiviteit van onze gemeente.

 

Dit willen de Gemeentebelangen niet alleen zo houden, maar waar mogelijk, nog verbeteren. Daarom zijn nieuwe zandopspuitingen nodig.

 

De strandbewaking brengt meer veiligheid en minder vandalisme op het strand. Uiteraard moet onze goed georganiseerde reddingsdienst, zoals in het verleden, voor de veiligheid van de zeezwemmer zorgen.

 

De goede en aan onze tijd aangepaste stranduitbatingen bewijzen dat een professionele ontvangst van onze toeristen loont.

 

Tijdens de week van de zee, leren onze kinderen de rijkdom en de mogelijkheden van ons strand en de zee kennen.

 

 

Toerisme

 

Of we de Riante Tuin aan de Noordzee zijn, of een ander etiket krijgen, het doet er niet toe. Onze gemeente is en blijft een toeristische trekpleister. Wij mogen echter niet op onze lauweren rusten.

 

Verdere uitbouw van onze goede naam en faam, in binnen- en buitenland, komt de hele gemeente ten goede. Carnaval, Vuurwerkfestival, Cartoonale, en Kneistival zijn slechts enkele van de vele initiatieven die onze gemeente een internationale uitstraling geven. We moeten Knokke-Heist nationaal en internationaal promoten als de ideale plek om de batterijen tijdens een korte vakantie weer op te laden, ook buiten het hoogseizoen. All-weather faciliteiten zijn hiervoor uiterst belangrijk.

 

Daarnaast moeten wij onze gemeente toeristisch aantrekkelijk maken voor het congrestoerisme. Dit kan met een intensieve promotie rond congressen en seminaries.

 

Toeristen lokken naar Knokke-Heist, ook in de week, zal de investeringen des te meer doen renderen, en werk geven aan horeca en zekerheid aan horecapersoneel.

 

 

 

Uitzicht van de straten

 

De reeds vernieuwde straten geven al een goed beeld van hoe onze gemeente er over een paar jaar uit zal zien : veilige fietspaden, prettige voetpaden, versmalde rijwegen, bomen en bloemen.

 

Bij het ontwerpen van deze straten willen we als Gemeentebelangen zorgen dat terrassen mogelijk zijn zonder een hinder te zijn voor fietsers of voetgangers.

 

De Gemeentebelangen ondersteunen de inspanningen om deze werken zo snel als mogelijk met een minimale hinder voor de bewoners uit te voeren.

 

Deze volgehouden inspanning moet onze gemeente tot een voorbeeld maken voor alle toeristische plaatsen in binnen- en buitenland waar veiligheid en aantrekkelijkheid primeren.

 

 

 

Visserij

 

De visserij is sinds eeuwen met Heist verbonden. Helaas zijn de voorbije jaren voor de visserij niet gemakkelijk geweest, zodat de leefbaarheid in het gedrang komt.

 

We steunen ten volle de verdere uitbouw van de visserijhaven in Zeebrugge.

 

 

 

Voetpaden

 

Heel wat voetpaden in onze gemeente liggen er nu veilig en aantrekkelijk bij en zijn aangepast aan rolwagengebruikers en kinderwagens.

 

Goed onderhoud en waar nodig vernieuwingen en aanpassingen moeten dit zo mogelijk nog verbeteren.

 

 

 

Vrije Tijd

 

We hebben met zijn allen steeds meer vrije tijd, die we liefst zo aangenaam mogelijk doorbrengen.

 

De Gemeentebelangen vinden het de taak van de gemeente om een waaier aan activiteiten te organiseren, laten organiseren en coördineren, en die, in een pakket aan de inwoners, tweede verblijvers en toeristen aan te bieden. Liefst voor elk wat wils.

 

Vanzelfsprekend stellen we daarbij in de eerste plaats het respect voor de rust en de veiligheid van onze medemensen voorop. Daarnaast willen we, wanneer nieuwe zones in gemeente bekeken worden, ook aandacht geven aan de vrijetijdsbesteding.

 

Duinenwater zal niet alleen voor zwemmer en waterskiër een paradijs zijn, maar ook voor de wandelaar of voor mensen die even in de natuur willen vertoeven, op een bank of in de graskant aan het water.

 

 

 

Werk

 

Knokke-Heist is wat werkloosheid betreft, gelukkig niet al te hard getroffen en scoort zeer hoog  inzake tewerkstelling in West-Vlaanderen en omstreken. Maar elke werkloze is er één teveel.

 

Daarom willen we ons bewust inzetten voor tewerkstelling binnen en buiten onze gemeente, zoals in de haven van Zeebrugge.

 

De Gemeentebelangen waken er over dat via het toeristisch beleid (congressen en seminaries) de horeca het hele jaar kan werken, wat meteen meer werk en vooral meer werkzekerheid met

 

zich mee zal brengen.

 

Ook bijkomende hotels en het nieuwe ziekenhuis zullen  extra arbeidsplaatsen opleveren.

 

Om deze optimaal in te vullen willen we ook werkzoekenden buiten de gemeentegrenzen aantrekken door Knokke-Heist als arbeidsvriendelijke gemeente  te promoten.

 

 

 

Winkelstraten

 

We zijn trots op de vernieuwde straten en pleinen.

 

De middenstand neemt een belangrijke plaats in onze gemeente in. Daarom willen we helpen door alle belangrijke winkelstraten aan de eisen van onze tijd aan te passen. Naast het heraanleggen van de straten willen we de terrassen beter inplanten, met ruimte voor de wandelaar maar ook aandacht voor de horeca, zodat die terrassen jaar in jaar uit kunnen open blijven.

 

 

 

Wonen

 

Het is mooi wonen in Knokke-Heist en toch is er zoals in alle toeristische badsteden een nijpend tekort aan betaalbare woningen.  Het is een  grote uitdaging om het juiste evenwicht te vinden  in enerzijds de vastgoedattractiviteit van onze gemeente en anderzijds het betaalbaar aanbieden van gronden en woningen (appartementen, rijwoningen, villa’s , maar ook serviceflats) aan onze eigen inwoners.

 

Bouwgronden zijn schaars en duur. Gemeentebelangen wil nieuwe paden onderzoeken om dit te overbruggen door bvb. erfpacht e.a.

 

Zowel in deelgemeente Heist (Heulebrug tweede fase) als deelgemeente Knokke (Tolpaertpolder) willen de Gemeentebelangen betaalbaar wonen aanbieden aan onze inwoners.

 

Ook in de projecten van het AGSO (Autonoom gemeentelijk bedrijf voor stadsontwikkeling) moeten, waar het kan, mogelijkheden voor betaalbaar wonen voorzien zijn.

 

Inzake sociale woningen dienen in eerste instantie de bestaande projecten (Vogelzang, Duinenwater) snel geactiveerd te worden.

 

De Gemeentebelangen willen zich engageren om concrete projecten binnen de drie jaar op de markt te brengen.

 

 

 

Zeedijk

 

De zeedijk is het visitekaartje van onze gemeente.

 

De heraanleg van de dijk en het verplaatsen van de terrassen op het strand hebben er een ruime wandeldijk van gemaakt. Het autoluw maken van de zeedijk moet deze nog beter en veiliger maken.

 

Andere ingrepen dringen zich op, het plaatsen van bijkomende fietsenstallingen, openbare toiletten, …  Wij gaan dit de nodige aandacht blijven geven zodat de zeedijk zowel in de zomer, in de tussen seizoenen als in de winter een fantastische attractie blijft!

 

 

 

Zilvermeeuwen

 

Deze vogels hebben hun habitat veranderd. Vroeger maakten ze hun nesten en leefden ze in het Zwin en naburige velden. Nu leven ze in de stad met alle nadelige gevolgen.

 

We moeten dringend een systeem vinden dat deze vogels weg blijven uit onze dorpskernen. Niet alleen omdat ze onze vuilzakken opentrekken en het vuil overal rondstrooien, maar ook ze eveneens een fysiek gevaar zijn voor kinderen en ouderen. Ze zijn,’s morgens vroeg al wakker en voor dag en dauw houden deze meeuwen onze inwoners en toeristen wakker.

 

 

 

Zwembad

 

Het lang besprokene, uren, dagen vergaderen, honderden werklieden in een krap tijdschema,

 

vergaderen met de scholen, vergaderen met de sportclubs, vergaderen – vergaderen…

 

Het staat er, het is open. Het is nu de opdracht om dit pareltje zoveel als mogelijk te laten gebruiken door iedereen die er al jaren van droomde.

 

 

 

Zwin…

 

Het vogelreservaat wordt heraangelegd door de provincie.

 

De uitbreiding van het Zwin is beslist door de hogere overheid. Ann ons om er het beste van te maken. Er wordt bij de VLM (Vlaamse LandMaatschappij) aangedrongen om effectief werk te maken van de beloofde grondbank ter compensatie.

 

We betreuren het feit dat zo’n vruchtbare gronden van onze landbouwers onteigend worden en omgezet worden in natuur.

 

Het nieuw te bouwen bezoekerscentrum moet voldoen aan de normen van hedendaagse natuurreservaten.  Zonder het educatieve en ecologische gedeelte geweld aan te doen moet de mogelijkheid van horeca uitbating en overnachting voor handen zijn.  De overnachting zal de kans bieden aan onze jongeren en jeugd om prachtige natuurstages te volgen.